Üretim İşlemler Yönetimi

Bu ders,temel üretim ve operasyon faaliyetlerini bir işletmenin lojistik sistemindeki planlama ve tasarım fonksiyonlarının kantitatif uygulamalarını sunmaktadır.

Üretim İşlemler Yönetimi

Üretim işlemler yönetimi; lojistik organizasyonlarının lojistik operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde planlamaları, programlamaları ve kontrol etmelerinde kullanılmak üzere karar vermelerine yönelik örnek metot uygulama yaklaşımlarını içeren önemli bir derstir. Bu bağlamda bu ders temel üretim ve operasyon faaliyetlerini bir işletmenin lojistik sistemindeki planlama ve tasarım fonksiyonlarının kantitatif uygulamalarını sunmaktadır. Bu dersin konuları arasında; proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrolü, kapasite planlama ve süreç seçimi, doğrusal programlama, tesis yerleşimi, iş tasarımı ve iş yükü ölçümü, kalite kontrol ve benzeri konular sayılmaktadır.