Uluslararası Ticaret

Bu kurs ile amaçlanan; katılımcıların temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemlerine ilişkin uygulamaları yapabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim kapsamında, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari belgeler, taşıma belgeleri, dolaşım ve sigorta belgeleri uygulama örnekleri ile anlatılmaktadır. Dış ticaret iş akışında önemli bir konu olan teslim şekilleri ve ödeme şekilleri anlatılarak, kurs sonunda katılımcıların ithalat ve ihracat iş süreçlerini yapabilme yetkinliği kazanmalarına yönelik uygulama örnekleri verilmektedir.

Bu eğitim ile ayrıca katılımcıların; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütme becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında; dış ticaret mevzuatını oluşturan temel unsurlar öncelikle açıklanmaktadır. İhracat ve ithalat mevzuatı ile ihracat ve ithalat türleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Dış ticarette yardımcı kurumlar, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, gümrük idareleri ve bu kurumlarda dış ticarete ilişkin yapılan işlemlere yer verilmektedir. İhracat ve İthalat sürecinin aşamalarının da uygulamalı olarak anlatılması ile katılımcıların mesleki bilgi ve yetkinlikleri arttırılmaktadır.