Uluslararası Ticaret

Bu ders, rekabet prensiplerini, uluslararası düzeyde devam eden ekonomik faaliyet biçimlerini ve rekabette üstünlük kavramını tanıtır.

Uluslararası Ticaret

Öncelikle iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişki, bölgesel ticaret bloklarının büyümesi ve küresel ekonomik kuruluşların önemi değerlendirilir. Avrupa entegrasyonu, Doğu Asya ekonomilerinin rolü, geçiş ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomiler tartışıldığı derste ayrıca, ticari düzenlerin rolü, uluslararası kapitalist akımlar, çokuluslu kuruluşlar, teknoloji transferi ve uluslararası işletme tanıtılacak ve incelenecektir.