TKY

Bu dersin amacı, öğrencilere dünya standartlarında lojistik uygulamaları yapan organizasyonlarda kullanılan kalite araç, teknik ve sistemlerin tanıtımını sağlamaktır.

TKY

Öğrenciler, sürekli gelişimde kullanılan yaklaşıma ait bilgi ve anlayışı, kalite problemlerinde kullanılan araçları, kalite sistemlerindeki esas unsurları ve modern lojistikte kullanılan teknikleri geliştirirler. Ayrıca, öğrenciler üretim çevresinde tekniklerin kullanımını ve takım çalışması ve sürekli gelişim ile işletmenin rekabet üstünlüğüne katkı sağlamayı öğrenirler.