Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel prensipleri konuları ve uygulamaları gözden geçirilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders, tedarik zinciri kavramı, planlaması, önemi, yönetimi ve ilkeleri konularını kapsar.  Ders boyunca tedarik zincirinin yapısı ve unsurları ile bunların lojistik ve ulaştırma organizasyonlarındaki yeri üzerinde durulur. Bunun yanında öğrenciler,  rekabet ve maliyet avantajı sağlayabilmek için organizasyonların tedarik zincirini nasıl kontrol edip yönettiğini öğrenirler. Öğrenciler yapacakları uygulamalarla tedarik zincirinin stratejik ve operasyonel yanlarını dikkate alarak planlamayı öğrenir. Öğrenciler, tedarik zincirindeki uygulamaları performans göstergeleri, pazarlama, tüketici isteklerine cevap verebilme ve kıyaslama konuları dâhilinde tanımlar.