Pazarlama Araştırmaları

Günümüzde yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır.

Pazarlama Araştırmaları

Yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, rekabet avantajı sağlamada önemli rol oynayan pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan, pazarlama araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan, araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin elde etme yöntemini belirlemeyi, gerekirse firma içindeki bir birim tarafından fiilen araştırmanın yürütülmesini denetlemeyi mümkün kılacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci gruba girecekler için elzem görünen bu bilgiler, bütçenin optimum şekilde yapılması ve kullanılması, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticileri için de kaçınılmazdır.