Lojistik Yönetimi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, lojistik mesleğinde istihdam 2018’e kadar %7 artış gösterecektir.

Lojistik dünyanın herhangi bir yerindeki müşteri ve belirlenmiş teslim noktasına kadar hizmetlerin ve ürün teslimatına dair koordinasyon ve planlamayı içermekle birlikte; lojistik, dağıtım, envanter yönetimi, tedarik zinciri yönetimi eksenli herhangi bir meslek bu eğitim süresince kazanılacak bilgi ve beceriler ile ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli akışının planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü sağlayacaktır.

Öte yandan, lojistik yönetimi kritik bir işletme fonksiyonudur. Bu sahadaki profesyoneller; müşteri taleplerinin karşılanmasında, sipariş işlemlerinde, envanter yönetiminde, gelen ve giden sevkiyatın kontrolünde, maliyetleri indirgemede, zaman kazanmada ve işletme hedeflerinin karşılanmasında anahtar rol oynamaktadırlar. Bu eğitim; sadece bir lojistik fonksiyonun nasıl oluşturulduğunu ya da işletildiğini değil, başarıya ulaşmada lojistik strateji ve taktiklerin birleşimden nasıl faydalanılacağını da göstermektedir.