Lojistik Modelleme ve Planlama

Bu eğitim Öğt.Gör. Halim YURDAKUL ile verilmektedir.

Lojistik; işletme, ürünün depolanması ve hareketi ve insanlar ile ilgilidir.Lojistik terimi ilk kez askeri amaçla savaşan bir kuvvetin bu yeteneğini sürdürebilmesi için gerekli olan faaliyetleri tanımlamak için ve en dar anlamıyla askeri birliklerin barındırılması için kullanılmıştır. Yıllar boyunca lojistik teriminin anlamı işletme ve hizmet faaliyetlerini içerecek şekilde giderek genelleşmiştir. Lojistik faaliyetlerin alanı müşterilere doğru olanları - doğru ürünü, doğru yerde, vb. - gerçekte 7 doğruyu sağlamaktır. Bu, üretim için gerekli bileşenlerin sağlanmasından bir perakendecinin rafında envanterin bulunmasına ve hastane ameliyathaneleri için ihtiyaç duyulan kanın miktarı ve çeşidine kadar geniş bir çerçevede değişiklik göstermektedir. Lojistiğin temel karakteristiği onun holistik (sezgisel) ve kapsadığı tüm faaliyetlerde entegre görünüme sahip olmasıdır. Böylelikle, tedarik, envanter yönetimi, taşıma yönetimi, depo yönetimi ve dağıtım önemli bileşenler olurken; lojistik, bunlarla birlikte sistem veya işletme bazında yer ve zaman faydası sağlayan diğer aktivitelerin entegrasyonu ile ilgilidir.

Böyle bir sektör dayanılmaz gibi gözükse de, büyük TZ operatörleri tedarik zinciri operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yardım edecek yaratıcı teknoloji arayışındadırlar. Simülasyon tabanlı lojistik modelleme, lojistik ve tedarik zinciri operatörlerinin tek tek karmaşık tedarik zinciri ağlarını, düşük maliyetleri, yönetmesine ve etkin tedarik zinciri optimizasyonunu uygulamasına yön verecek yegâne teknolojidir. Görsel lojistik modelleme çözümleri bugünün küresel pazarlarında giderek artan lojistik ve tedarik zinciri operatörlerinin ihtiyaç duydukları rekabetçi kenarı oluşturmaktadır.