Gemi Acenteliği

Bu derste öğrencilerin, gemi acenteliği konusunda yetiştirilmeleri, acente, forwarder hesaplamaları ve brokerlik hizmet ve hesaplamaları konusunda bilgi almaları sağlanmaktadır.

Gemi Acenteliği

Bu kapsamda; deniz taşımacılığında kullanılan temel boyut ve kavramlar, gemilere ait sefer, statü evrak ve dokümanları, acentelik faaliyeti ve kapsamı, forwarderlik faaliyeti ve kapsamı, navlun marketi, deniz taşımacılığında taraflar, deniz taşımacılığı maliyet yapıları sefer maliyeti hesap bileşenleri, temel sefer maliyet hesaplamaları (voyage estimation) ve temel kısaltmalar, time charter hesaplamaları, charter party formları, voyage charter, time charter, charter party'lerde kullanılan genel kloz ve kabuller, kiralama prosesine genel bakış (chartering routine), laytime ve demurrage, gemi acenteliği ve işletmeciliği uygulamaları alt başlıklar olarak işlenmektedir.