Dr. Turhan Bilgili, Almarai Yöneticilerine CPCM (Yöneticiler için Profesyonel Yetkinlik Sertifikası) Eğitimini Verdi

Dr. Turhan Bilgili (15-18 Kasım 2015’de) Kharj/Riyadh’da bulunan (yüksek kalitede besleyici gıda ve içecek üretiminde dünyanın en büyük dikey entegre süt üreticisi olan) Almarai firmasının Karayolu Taşımacılık Yöneticilerine CPC eğitimi verdi.

Dr. Turhan Bilgili, Almarai Yöneticilerine CPCM (Yöneticiler için Profesyonel Yetkinlik Sertifikası) Eğitimini Verdi

Dr. Turhan Bilgili (15-18 Kasım 2015'de) Kharj/Riyadh'da bulunan (yüksek kalitede besleyici gıda ve içecek üretiminde dünyanın en büyük dikey entegre süt üreticisi olan) Almarai firmasının Karayolu Taşımacılık Yöneticilerine CPC eğitimi verdi. Eğitimde; katılımcıların profesyonelliğini artıracak kapasitenin oluşturulmasında örnek yapıların oluşturulması ile önceliklere odaklanmış olarak karayolu taşımacılık endüstrisinde etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik ele alındı. Dr. Bilgili, Almarai profesyonellerinin yurtiçi ve uluslararası pazarlarda aktif oyuncu durumunda bulunan işletmelere karşı rekabetçi üstünlüğü kazanmada bir ön koşul olan CPC eğitimini temellerinin atılmasını sağladı. Ayrıca, başarılı bir karayolu taşıma işletmesinin tesisi ve yönetiminin mevcut yasaların ve karmaşık uluslararası ve ulusal normların ışığında yaşanacak zorluklarının önemine değinildi.

Dr. Turhan Bilgili, Almarai Yöneticilerine CPCM (Yöneticiler için Profesyonel Yetkinlik Sertifikası) Eğitimini Verdi

Dr. Turhan Bilgili, Almarai Yöneticilerine CPCM (Yöneticiler için Profesyonel Yetkinlik Sertifikası) Eğitimini Verdi